A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Arealplanar

Her finn du informasjon om arealplanar - frå planoppstart, gjennom høyringsperioden fram til vedteken plan:

Reguleringsplan Berge - Bergevik 10R02
Reguleringsplan Berge - Bergevik 10R02

Klikk på ønska menypunkt til venstre.

Du kan og få tilgong til plandokument og interaktivt kart gjennom innsynsløysinga:

Kartinnsyn

eller gå direkte til utvida innsynsløysing her:

Utvida kartinnsyn

Vel Arealplanar under Verktøy under kommuneogo øvst til venstre for å få fram søkefunksjon for planar. Om du klikkar Vis alle under Søk plan midt i venstrementen for du opp ei liste over alle plankart og tilhøyrande vedtekter.

Merknader til høyringar kan du sende inn ved å klikke på Høyringsuttale i menyen til høgre.


 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett