A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Byggjesøknad og byggjereglar (EKSTERN TENESTE)

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale


Du kan sende elektronisk byggjesøknad til Forsand kommune.

Klikk her for å lage og sende elektronisk byggjesøknad til kommunen: ByggSøk

Denne tenesta krev registrering og innlogging.

 

Her finn du det meste om byggjesak: Byggjereglar på ein stad

mellom anna:

  • veilledningar om byggjesak
  • oversikt over krav til ulike typar tiltak
  • oversikt over tiltak som ikkje krev byggjesakshandsaming
  • tidsfristar for sakshandsaming
  • søknadshjelp
  • papirblankettar for byggjesak

Dette er ei teneste frå Statens byggtekniske etat

 

Pris for tenesta

Gebyrar for byggjesak finn du her: Gebyrregulativ - teknisk seksjon

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-09-18 08:46
Gyldig fra2011-09-06
Gyldig til2017-01-15
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett