A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Eigedomsdrift

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg og eigedomar.

 

Bustader:

Forsand Kommune har 19 hus/ leiligheiter, 6 trygdebustader og 20 omsorgsbustader for utleige. Omsorgsbustadene er disponert av seksjonane Helse-Sosial/ NAV, Pleie-Omsorg og Kultur.

 

Næringsbygg:

Forsand Kommune har 1 næringsbygg for utleige av næringsareal. 

 

Symjebasseng og idrettshall:

For leige av symjebasseng og idrettshall kontakt Brit Marit Knudsen, Seksjon eigedom, drift og investering, Forsand Kommune.

 

Bakken gard:

For leige ta kontakt med Servicetorget.

 

Byrkjeland samfunnshus og idrettsanlegg:

For leige ta kontakt med Servicetorget.

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-17

___

Rettleiing - korleis få utført

du kan søke til Forsand kommune via feks epost. Søknaden vil bli behandla etter kva slag bustad du søker etter. 

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Eigedomsdrift
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Eigedomsdrift
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-01-02 08:56
Gyldig fra2012-05-04
Gyldig til2020-01-10
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett