A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Betalingsatsar i Forsand kulturskule

Avkorting:

Inntil 4 av 38 økter kan utgå utan prisavslag dersom kulturskulen ikkje finn eigna vikar. Feriedagar og bevegelege helligdagar vert ikkje rekna med.

Friplass eller redusert foreldrebetaling i samsvar med K-sak 14/02.

Frå hausten 2019 vil ein slå saman kulturskulane i Forsand og Sandnes, som kan bety samordna satsar og endra betalingssatsar.

Betalingssatsar første halve skuleåret i 2019.

Betalingssatsar kulturskulen 2018_2019


Nærare opplysningar finn du på heimesida til Kulturskulen. Lenke til heimesida vår: http://www.minskule.no/forsandkulturskule

 


 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett