Logo PiltOla

Om Pilt-Ola prosjektet
Piltola_stor

 Pilt-Ola prosjektet er eit tre-årig prosjekt for åra 2008 - 2009 - 2010, organisert av kulturkontoret. Prosjektet er økonomisk støtta av Ryfylkefondet, Rogaland Fylkeskommune/RUP og Forsand kommune.

I prosjektet fokusere me på fleire aspekt av livet til Pilt-Ola som har store overføringsverdiar til samfunnet i dag. Me vil la folk flest få bli kjent med Ole Olsen Songesand, også kalla Pilt-Ola og la han vera ei ledesnor for Lysefjorden si historie.

Ved å fokusera på hans openhet vil me skapa interesse for Forsand si nære historie. Læra av Pilt-Ola si eventyrlyst, pågangsmot, samfunnsengasjement og entreprenørskap og få fram Pilt-Ola sine menneskelege kvalitetar. Gjennom dette treårsprosjektet vil me skapa både eingongsopplevingar og varige aktivitetar.

Prosjektgruppa er:

Eva Landre Meling, leiar
Mob.: 952 00 841

Send e-post til Eva

Kjell Espedal
Mob.: 976 72 610

Tora-Liv Thorsen
Tlf.: 51 70 38 54

Adresse:

Forsand kommune, Pilt-Ola prosjektet, Kulturkontoret, 4110 FORSAND