A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Parkering for funksjonshemma

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Kommunen er forplikta til å syta for denne tenesta.
Samferdelsdepartementet har med veknad fra november 1999 fastsatt ny «forskrift om parkering om forflytningshemmede» noe som medførar strengare tildelingskriterier. Forskriften medfører visse faktiske endringer, bl.a. at stønad fra folketrygden til bil ikkje lenger gir automatisk p-tillatelse.
Parkeringstillatelsen kan nyttast på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser utan å betale avgift også utover maximaltiden og på steder der det er innført boligsoneparkering.
Gjelder også ved parkering i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.

Målgruppe

Personer med forflytningsproblemer som trenger transport.
 

Kriterium/vilkår

Dersom det på de oppgitte parkeringssteder ikke er avgiftsparkering, tidsbegrenset parkering, boligsone-parkering eller p-plass reservert for målgruppen, gir p-tillatelse ikke praktisk parkeringslette, og p-tillatelse skal ikke utstedes. Problemer med å bære hører ikke til de ting som i seg selv vil gi parkeringstillatelse.
Parkeringskortet må alltid ligge godt synlig i bilens frontrute og er kun gyldig for den person kortet er registrert på.
Parkeringskortet gir ikke mulighet til å parkere i strid med vanlige trafikkregler og parkeringsskilt. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Avdeling for funksjonshemma
Telefon:51700114
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2016-10-21 10:25
Gyldig fra2011-12-06
Gyldig til2017-12-06
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett