A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen  PerlyBerge

Kommunestyret 2015 - 2019

Kommunestyret i Forsand har 17 medlemmer.

Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen, og har ansvar for heile den kommunale verksemda og overordna planleggjing.

Kommunestyret tek avgjerd i alle saker som ikkje er delegerte til formannskap, fondstyre,
planutval, administrasjonsutval, andre styrer, ordførar eller rådmann.

Medlem

Telefon

Mailadresse

Høyre

  

Bjarte Sveinsvoll Dagestad

413 33 785

bda@forsand.kommune.no

Arne Maudal

908 37 429

ama@forsand.kommune.no

Trond Haukelid

458 67 366

thau@forsand.kommune.no

   

Varamedlem

  

Pål Maudal

909 32 455

pma@forsand.kommune.no

Tor Anders Berge

  

Tor Reidar Berge

  

Hilde Levik

 

 

Kenneth Idsø

  

Marion Mitchell

  
   

Senterpartiet

  

Tore Hans Mikkelson

924 06 752

thm@forsand.kommune.no

Tora Liv Thorsen

416 81 785

tlt@forsand.kommune.no

Paul Løland

453 95 049

plo@forsand.kommune.no

   

Varamedlem

  

Solveig Irene Eiane Hall

974 30 542

seh@forsand.kommune.no

Jan Sigve Schelbred

 

 

Anne Brit Bjørheim Fossmark

  

Jorunn Vistnes Heggland

  

Einar Bjørn Gjesteland

 

 

Steinar Veland

  
   

KRF

  

Ole Tom Guse

911 13 013

otg@forsand.kommune.no

Morten Kristian Oaland

918 52 014

moo@forsand.kommune.no

Torstein Haukalid

909 57 014

tha@forsand.kommune.no

Guro Heggemsnes Fløysvik

954 09 799

gfl@forsand.kommune.no

   

Varamedlem

  

Solbjørg Tveit-Erevik

993 59 322

ste@forsand.kommune.no

Terje Helgeland

  

Ingunn Tangen

 

 

Erik Høllesli

 

 

Torstein Dirdal

  
   

Samlingslista

  

Kåre Oaland

901 32 762

koa@forsand.kommune.no

Reidar Thu

911 42 455 - 51703215

rth@forsand.kommune.no

Gunleif Haukelid

911 03 989

ghauk@forsand.kommune.no

   

Varamedlem

  

Ruth Helen Espedal

934 12 965

rhe@forsand.kommune.no

Ulrike Sabina Løland

 

 

Reidar Høllesli

 

 

Øyvind Steinskog

  

Kjetil Knudsen

  

Ingeir Fossan

 

 
   

Arbeiderpartiet

  

Roar Larsen

400 08 753

rla@forsand.kommune.no

Silje Wiik

908 81 649

swi@forsand.kommune.no

     

Varamedlem

  

Rune Vidar Olsen

911 85 882

rvo@forsand.kommune.no

Eli Torgersen

  

Daniel Schreiber

  

Grethe Johansen

  

Kjetil Langbakk

  
   

Bygdalista

  

Thore Håland

918 76 323

thaa@forsand.kommune.no

Udda Katrin Kjærvoll

975 82 203

ukk@forsand.kommune.no

 

 

 

 

 

  

Varamedlem

  

johanne Thu

  

Kjersti Helen Seldal Nordnes

  

Emmanuel Agbor Tanyi

  

Mette Ferkingstad

  
Florian Schwenke    
 

 

 

 

 

                                            

 

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett