A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Styrer, råd og utval

A

Arbeidsgruppe SLT

B

Barnas representant i bygningsrådet.

D

den kulturelle skulesekken

Dyrevernsnemd for Strand, Hjelmeland og Forsand

E

Eldreråd

Espedal elveeigarlag

F

Fjellstyre - vilt og innlandsfiskenemd.

Fjordvegen

Forliksråd

Forsand El.verk

Fremlegg til skjønnsmenn

G

Gjesdal bompengeselskap

H

Heimevernsnemnd

J

Jordskiftemeddommerar

K

Klagenemd

Kommunalt beredskapsråd

Kommunalutval for namnesaker

Kommunen sin representant i Avanti

Kommunen sin representant i Fellesrådet. (Soknerådet)

Kommunen sin representant i generalforsamlingen Reisemål Ryfylke

Kommunen sin representant i Hagavika

Kommunen sin representant i representantskapet i Ryfylke IKS - Ryfylkerådet

Kommunen sin representant i Songesand båtforening.

Kommunen sin representant i styret for vinterlandbruksskulen for Ryfylke

Kommunen sin representant i styringsgruppa for bygdeutvikling i Ryfylke

Kommunen sin representant og varerepresentant i KS Rogaland

Kommunen sin representant til representantskapet Ryfylke Revisjon IKS

Kommunen sin representant til Ryfylkevegen

Kommunen sin representant til styret for Tveit vidaregåande skule

Kommunen sin representant til styringsgruppa i Suleskarvegen

Kommunestyret sin representant i samarbeidsutvalet for barnehagen

Kommunestyret sin representant i samarbeidsutvalet for skulen

Konfliktråd

Konsesjonskraftfondet (Ryfylkefondet)

Kontrollutval

L

Lagrettemedlem/medommerar i Gulating lagmannsrett

Lysefjorden utvikling

M

Møtefullmektig - forliksråd

Meddommarar i Jæren Tingrett

N

Næringsrådet i Rogaland

O

Overtaksnemd for eigedomsskatt

R

Råd for funksjonshemma

Rachel Nygaards fond

Representant til styret i sameige Gbnr. 41/86

Representant til villreinnemnda for Setesdal - Ryfylke villreinområde.

Representantskapet for Interkommunalt Arkiv

Representantskapet for Ryfylke Miljøverk

Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Miljøverk

Ryfylkemuseet

Ryfylkesambandet

S

Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane

Skatteutval

Stiftelsen Preikestolen

Styringsgruppa nasjonal turistveg

T

Takstnemd for eigedomsskatt

Takstutval

Tilsynssutval - Frafjordheiane

U

Utmarkskommunenes sammenslutning

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett