A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Innsyn i post og saker


I Forsand kommune har du høve til å lese dei offentlege postlistene. Dei finn du i venstremenyen under Postlister. Der kan du og søke etter dokument og saker, eller lese saksdokument frå politiske møter.

Offentleglova seier at du kan be om innsyn i dokument som ikkje er unnateke offentlegheit. 

For å sende ei oppmoding om innsyn i dokument frå postlistene gjer du slik:

  1. Finn det aktuelle dokument i postlistene.
  2. Under fanen Vis detaljar finn du Dok og Sak. Klikk på Dok or å få detaljer om dette dokumentet og Sak for detaljer om kva sak dokumentet tilhøyrer.
  3. Notér deg DokumentID om du ha innsyn i dette eine dokumentet, eller ArkivsakID om du vil ha innsyn i heile saka
  4. Fyll ut skjema for innsyn som du finn i høgremenyen

Framgangsmåten er omlag den samme for dokument og saker du finn under politiske møter eller om du søker etter dei.

Forsand kommune praktiserar meirinnsyn. Du kan lese meir om innsynsrett om du klikkar på lenka til høgre.

 

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett