A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Betalingssatsar for vatn- og kloakk

Gebyrsatsar for vass- og kloakk  - auka med 5% på årlige avgifter. Tilknyting blir ikkje auka i 2019

 

Vann- og kloakkavgift                                        Utan avgift                    Med avgift

Vannavgift                                                            kr 2731,57                    kr 3414,50

Kloakkavgift                                                            kr 2385,99                    kr 2982,50

Kubikkmeterpris                                                  Utan avgift                    Med avgift

For vatn                                                            kr 13,47                    kr 16,84

For kloakk                                                            kr 12,03                      kr 15,04

 

Tilknytingsavgift for vatn og kloakk                    Utan avgift                    Med avgift

For vatn                                                            kr 17 246,00                    kr 21 558,50

For kloakk                                                            kr 17 246,00                    kr 21 558,50

 
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett