A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Betalingsatsar i Forsand barnehage

Tilbod i barnehagen kl. 07.00-16.15 (06.15 - 16.45 ved behov)

Nye satsar med 3.5 % auke frå 15.08.18

Inntektsgradert foreldrebetaling faller bort då dette blir regulert av forskrift for foreldrebetaling i barnehager. Forskrifta gir følgjande retningslinjer for reduksjon i foreldrebetaling etter familiens inntekt.

  • Barn i familiar med årleg inntekt under 533 500, har rett til gratis kjernetid i 20 timar per veke.

  • Barn i familiar med årleg inntekt under 533.500, skal ikkje betale meir enn 6% av samla inntekt.

    Føresette må søkje om redusert foreldrebetaling, og dokumentere inntekt.

     

 Betalingssats

Antal dagar i barnehagen

1358

2

2107

3

2811

4

*2910,-

5

 

Satsar for mat i barnehagen:
 

- 5 dagar/veke:          kr. 276,- pr mnd

- 4 dagar veke:          kr. 222,- pr mnd

- 3 dagar/veke:          kr. 164,- pr mnd

- 2 dagar/veke:          kr. 112,- pr mnd

 

- Ved ”kjøp” av ekstradagar i barnehagen:  kr. 15,- pr dag

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett