A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Betalingsatsar i Forsand kulturskule

Avkorting:

Inntil 4 av 38 økter kan utgå utan prisavslag dersom kulturskulen ikkje finn eigna vikar. Feriedagar og bevegelege helligdagar vert ikkje rekna med.

Friplass eller redusert foreldrebetaling i samsvar med K-sak 14/02.

Frå hausten 2019 vil ein slå saman kulturskulane i Forsand og Sandnes, som kan bety samordna satsar og endra betalingssatsar.

Betalingssatsar pr. semester  siste halve skuleåret i 2019)

 

Individuell undervisning barn: 1282,-

Voksne (fra 20 år): 1454,-

Den Grøne Grisen + Den Kule Kua: 658,- + 333,- i materialpenger

Musikkproduksjon: 658,-

Band: 986,- (NB! Gratis dersom man går til undervisning på et instrument i kulturskolen)

 

Musikk og Teater: 658,- (ikke et fag 2019 pga for få søkere). 

(Individuell undervisning = sang, gitar, bassgitar, piano, slagverk)

 

 

 


Nærare opplysningar finn du på heimesida til Kulturskulen. Lenke til heimesida vår: http://www.minskule.no/forsandkulturskule

 


 

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett