A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Feiing i Forsand

Gebyr for feiing og tilsyn i Forsand kommune 2012 - 2016 Kommunestyret behandla saka i møtet den 15. februar 2012, og følgjande vedtak blei gjort:

Rogaland brann og redning har ansvar for feiinga i Forsand frå 2019. Har du spørsmål, ta kontakt på 51502200, eller sjå https://www.rogbr.no/brannvesenet.
 
Gebyr for feiing og tilsyn pr.hus er i år kr. 328,-. Dei som ikkje har pipe og eldstad må søka skriftleg. Dei får tilbod om tilsyn til 2/3 pris.
 
Om du meiner at du har grunn til fritak for feieavgift må du søke særskild om dette.

For ekstrafeiing vert prisen kr. 625,- inkl. mva. pr. pipe.

Forsand kommune opprettheld ei ordning der piper vert feid annakvart år og tilsyn av piper og fyringsanlegg vert utført kvart 4. år.

 

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett