A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Avdeling for demente

Avdeling for demente er eit tilbod til dei som slit med å klare kvardagen på grunn av at dei gløymer for mykje. Tilbodet er lokalisert i Forsandheimen.

Lovise Johannesen er Avdelingsleiar og Demens koordinator,

og ho kan kontaktast på  tlf 51 70 03 28/391, e-post:  lovise.johannesen@forsand.kommune.no

Gruppa har plass til 7 brukarar som alle er på langtidsplass. Arbeidsstokken er liten og stabil.

Søknadsprosedyre: Felles søknadsskjema for heile Helse- og omsorgsseksjonen.

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett