A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Omsorgsbustader

Forsand kommune har 20 omsorgsbustader, kor 6 av dei er i eit bufellesskap.

Varme hender
Varme hender

Omosrgsbustadene er tilknytta sjukeheimen og har ein vakker beliggenhet med utsyn over Høgsfjorden og Lysefjorden.

Det er hjelpebehovet til den einskilde søkjar som avgjer om det vert innvilga bustad.

Tenesteomtale og elektronisk søknad finn du i menyen til høgre.

Har du spørsmål om tenesta kan du kontakte Therese Matretma@forsand.kommune.no eller på telefon 51 70 03 25.

 

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett