A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

(Andre nødnummer nederst på sida)

Kriseleiing inkludert psykiatrisk kriseteam - oversikt over kontaktpersonar i kommunen

Kommunal kriseleiing: oppdatert 26.10.2018

Funksjon

Stilling:

Namn:

Telefon arbeid

Mobil

Leiar

Ordførar

Bjarte Sveinsvoll Dagestad

51 70 01 07

413 337 85

Stedfortredar

Varaordførar

Tore Hans Mikkelson

924 067 52

924 067 52

Operativ leiar

Rådmann

Søren Jensen

51 70 01 20

959 06 776

Medlem

Organisasjonssjef

Audun Grødem

51 70 01 21

901 70 218

Beredskaps-ansvarleg

Planleggar tekn.seksjon

Steinar Haaland

51 70 01 38

907 29 110

Medlem

Plan og næringssjef

Årstein Løland

51 70 01 18

915 44 880

Beredskapssaks- handsamar

Personalrådgivar

Siw Kristin Sundheim

51 70 01 34

971 65 837

Informasjons- koordinator

Politisk sekretær

Bodil Vika Gjesteland

51 70 01 08

992 66 185

 

PSYKIATRISK KRISETEAM: (basis)

Funksjon:

Namn:

Telefon arbeid

Mobil

Kommuneoverlege

Anja Ammicht

51 70 03 43

45 45 64 14

Organisasjonssjef

Audun Grødem

51 70 01 21

901 70 218

Psykiatrisk sjukepleiar

Marijke Haaland

51 70 03 82

957 70 719

Prest

Michael Zülow

51 70 01 73

923 10 289

 

(Ref.2014/554-44)

2016-07-04
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett