A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Overvåking av badevannskvalitet 2018

Fagrådet for miljørettet helsevern vedtok 14.09.16 å gå vekk fra EU direktivet, som er regelverket vi har fulgt de senere årene. Miljørettet helsevern følger nå de norske kvalitetsnormene for badevann. Informasjon om norske kvalitetsnormer er vedlagt. 

2018-05-07

Miljøretta helsevern

Private og tilsette i offentleg og privat sektor kan venda seg til miljøretta helsevern med spørsmål knytt til helse og miljø

2011-01-21
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett