A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Samfunnshuset

4

 

Forsand Samfunnshus 3,5%

 

 

 

4.01

For leige i forbindelse med næringsversemd vil det krevast eit tillegg på 50% på nedanforståande prisar

 

4.02

 

Storsal m. scene - kjøkken - gard. - wc (inntil 4 døgn)

inntektsbr. arrang

kr/pr. gang

kr 3 615

4.03

 

Storsal m. scene - kjøkken - gard. - wc (frå 5. døgn)

 

kr. ekstra pr døgn

kr 1 805

4.04

 

Timerater v/kort leige av ovanemnde

 

kr./time

kr 600

4.05

 

Storsal m. scene - kjøkken - gard. - wc (inntil 4 døgn)

IKKJE inntektsbr. Arrang

kr/pr. gang

kr 1290

4.06

 

Storsal m. scene - kjøkken - gard. - wc (frå 5. døgn)

 

kr. ekstra pr døgn

Kr 610

4.07

 

Timerater v/kort leige av ovanemnde

IKKJE inntektsbr. Arrang

IKKJE inntektsbr. Arrang

kr 420

4.08

 

Kjøkken

 

pr.døgn/gang

kr 1290

4.09

 

Timerater v/kort leige av ovanemnde

 

kr./time

kr 420

4.10

 

Idrettsgarderober

 

kr/døgn

kr 3615

4.11

 

Timerater v/kort leige av ovanemnde

 

kr./time

kr 600

4.12

 

Utleige av stolar (til og med 4.døgn)

Ut av huset

kr/pr. gang

kr 20

4.13

 

Utleige av stolar (frå og med 5.døgn)

Ut av huset

kr/stk/døgn

kr 20

4.14

 

Utleige av bord (til og med 4.døgn)

Ut av huset

kr/pr. gang

kr 35

4.15

 

Utleige av bord (frå og med 5.døgn)

Ut av huset

kr/stk/døgn

kr 35

4.16

 

Utvask ved leige(Sal, kjøkken, toalett, gang) og henting av søppel

 

Kr/arr

Kr 2 510

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett