A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Administrasjonsutval

Administrasjonsutvalet er eit partssamansett utval av formannskapet og tillitsvalde.

Dei tillitsvalde er hovudtillitsvalde frå Utdanningsforbundet: Rune Vidar Olsen (vara: Cathrine Alsvik Selvær) Fagforbundet: Laila Espedal (vara: Mona Auestad)

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett