A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Bruk den nye heimesida for Nye Sandnes

Innkalling og møtereferat frå Fellesnemnd/partssamansatt utval m.m.blir framover kun lagt ut på www.nyesandnes.no.

2018-01-17

Innkalling til Partsamansatt utval og Fellesnemndsmøte 7. desember

Møte blir halde på Sandnes rådhus.
Av saker kan nemnast økonomirapport, budsjett, organisasjonsstruktur, målvedtak og myndighet til ansettelse av rådmann.

2017-11-30

Nye Sandnes er på nett!

Lurer du på kva som skjer i arbeidet med Nye Sandnes?
Fellesnemnda for Forsand og Sandnes har etablert nettstaden www.nyesandnes.no som gir nyttig informasjon om kva som skjer fram mot 2020.

2017-11-17

Innkalling til Partssamansatt Utval og Fellesnemndsmøte 16. november

Møtet blir halde på Forsand kommunehus.

2017-11-10

Møte i Fellesnemd, Sandnes og Forsand - 05.10.17

Fellesnemnda har møte på Gamlaværket i Sandnes kl 17.00-19.30.

2017-10-02

Felles kommunestyremøte med Sandnes tysdag 29. august kl 15:00

Sjå direkte overføring på Web-TV.

2017-08-29

Prosjektleder Sandnes-Forsand

Therese Hauger er ansatt som prosjektleder for sammenslåingen av Sandnes og Forsand.

Hauger har mange års erfaring fra offentlig forvaltning blant annet som rådmann. De siste to årene har hun vært engasjert i et vikariat som kultursjef i Sandnes kommune.

2017-08-14

Referat frå møte i Fellesnemnda for Nye Sandnes

Fellesnemnda som skal legge tilrette for samanslåing av kommunane Forsand og Sandnes hadde møte 09.06.17.

2017-06-22
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett