A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Fellestenestar

Personalkontoret skal mellom anna ta seg av forvaltning av personalreglement, utlysing og tilsetjing i ledige stillingar, ajourhald av personalarkiv og kommunen sitt personalprogram, felles opplæringstiltak, HMS og bedriftshelsetiltak, sørgje for lik praktisering av gjeldande regelverk, samordne personalarbeidet i kommunen

Økonomikontoret er ansvarleg for utarbeiding av årsbudsjett og investeringsbudsjett, økonomiplan, føring av rekneskap, inn- og utbetalingar, kommunal fakturering skatteinnkreving

Politisk sekretær har ansvaret for flyten i det politiske system og er bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske system.

Servicetorget skal ta seg av brukarane sitt første møte med kommunen anten det skjer via telefon, brev, mail eller ved frammøte.

Servicetorget er også ansvarleg for kommunens arkiv og dokumentsenter, og har støttefunksjonar ovafor seksjon teknisk mellom anna med omsyn til byggjesak, karttenester, eigdomsopplysningar. Servicetorget er ansvarleg for kommunen sine heimesider på internett og intranett.

Tilsette på Fellestenestar

Stilling

Namn med mail

Interntelefon

Mobiltelefon

IKT og innkjøp                

 Torgeir Kvalberg

51 70 01 47       

 400 63 708      

Politisk sekretær

Bodil Vika Gjesteland

51 70 01 08

992 66 185

Personalrådgjevar

Siw Kristin Sundheim

51 70 01 34

971 65 837

Plan og næringssjef

Årstein Løland 51 70 01 18 915 44 880

Økonomikontoret

Rekneskapskonsulent

Unni Espedal

51 70 01 23

980 88 437

Rekneskapsmedarbeidar

Elsa Heggland

51 70 01 24

 

Servicetorg

Leiar

Stine Aasberg Neverdahl

51 70 01 32

934 35 633

Servicemedarbeidar

Nancy Kjærvoll

51 70 01 30

936 56 926

Servicemedarbeidar

Ida Bjørke

51 70 01 33

 

 

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett