A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Seksjon Familie

 

Seksjonsleiar for Familie er Torill Idland.

Tysdag og torsdag er ho på kommunehuset, tlf 51 07 01 36, dei andre dagane på helsesenteret, tlf 51 70 03 48.

 

Sosialtenesta og barneverntenesta er lokalisert i kommunehuset.

 

Helsestasjontenesta og jordmortenesta er lokalisert i eiga avdeling i bygget Forsandheimen.

Seksjon Familie har målsetting om å gi gode tenester til innbyggjarane. Ønskjer du informasjon om tenestene vil du finne dette under Familie.

 

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett