A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen  PerlyBerge

Kultur og fritid

Kulturleiar i Forsand er Eva Landrè Meling som administrerar seksjon kultur og fritid med kontor på kommunehuset.

Flykningetenesta er også lokalisert til seksjon kultur, så flykningekonsulenten har kontor på kommunehuset.

Dei andre avdelingane i seksjon kultur og fritid er lokalisert slik:

Biblioteket og Fritidsklubben held til på kulturhuset.

Kulturskulen er samlokalisert med Forsand skule. Drama avdelingen held til på kulturhuset (gamle kinoen).

Aktivitetssenteret med tilhøyrande kafé finn du i tilknytning Forsandheimen. Yngvill Berge driv privat frisørtilbod i tilnytning til Aktivitetssenteret. Ope måndag og onsdag kl. 10 - 15. Tilmebestilling tlf: 901 09 142/ 51 70 03 71. tilbodet gjeld alle innbyggare i Forsand.


Kulturleiar Eva Landrè Meling treff du på tlf. 51 70 01 44 eller mobiltelefon 952 00 841 eller på

E-post: elm@forsand.kommune.no
Ansvarområdet til kultur er mellom anna:

 • Plan- og utviklingsoppgåver
 • Kulturmidlar
 • Tilskotsportalen
 • Samarbeid lag og organisasjoner
 • Aktivitetar born og unge
 • Ungdomsråd
 • Kulturminnevern
 • Friluftsliv
 • Bygdemuseum

Kulturseksjonen er og:

 • Sekretariat for idrettsrådet
 • Sekretariat for ungdomsrådet

Kulturkontoret samarbeidar om barneteater, utstillingar, konsertar og kulturkveldar.
 

Tilsette i kulturseksjonen - Mus over utheva namn for sjå e-post
Stilling  Namn  Telefon  Mobil
Kulturleiar  Eva Landrè Meling  51 70 01 44  952 00 841
Biblioteksjef  Nina Olaussen  51 70 02 14  906 37 954
Rådgjevar Flyktningtenesta Tone M. Rønningsen  51 70 01 22 915 68 024
       
Flyktningekonsulent Agnete Veland  51 70 01 48 401 20 073
Fritidskontakt/ Sekretær ungdomsrådet Silje Bjørnsen  51 70 01 39 995 80 610
Rektor kulturskulen Anders Berglund  51 70 02 10 406 43 962
Lærar kulturskulen Ole Andrè Fossan-Bergem   922 15 818
Lærar kulturskulen Hege Tungland Langbakk   400 61 984
Lærar kulturskulen Marianne Frantzen Hagen   905 80 063
       
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett