A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Bergekrossen Næringspark

Ingen auke i pris i 2019, aukje kjem i 2020.

Utleige av kantine/data/møterom i Bergekrossen Næringspark.

Kantine – Utleige vekedagar – pris- 400,- med 50% rabatt for lag og org. (200,-)
   Utleige helg – pris- 500,- med 50% rabatt for lag og org. (250,-)


Møterom oppe eller nede – (opptil ca. 10 personar)-
                                              Utleige vekedagar - pris 200,- med 50% rabatt for lag og org.(100,-)
      Utleige helg – pris 300,- med 50% rabatt for lag og org.(150,-)

 

«data/kursrom» - utleige vekedagar – pris – 400,- med 50% rabatt for lag og org. (200,-)
                                             Utleige helg – pris – 600,- med 50% rabatt for lag og org. (300,-)
NB: Det er ikkje lenger datamaskiner på dette rommet.
Leigetakere som har kontor i bygget må òg bestilla i Servicetorget.
Det følger ikkje teknisk utstyr med i leige prisen.
Kommune held ikkje slikt utstyr på dette bygget.


Henvendelser skjer til Servicetorget på mail post@forsand.kommune.no , tlf 51 70 00 00 eller ved personleg oppmøte.

Lokalene skal leverast tilbake i den stand dei blei utleigd.

Søppel skal kastas i kontainer som står utfor bygget på parkeringsplassen.
Må ein kalla inn ekstra reinhald eller rydding av søppel eller andre ting, blir dette fakturert med 400,- i tillegg.

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett