A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Tenester for funksjonshemma i Forsand

Kontorstad er Kommunehuset.

Leiar for seksjon funksjonshemma er Mariko Tungland som du treff på

51 70 01 14 eller e-post mtu@forsand.kommune.no
 

Me skal vere medhjelparar og støttespelarar for den einskilde som treng assistanse frå oss. Me samarbeider tverrfagleg med andre seksjonar i kommunen som til dømes Helse og omsorgsseksjonen, Psykiatrisk helseteneste, og Helsestasjonen.

Me kan tilby:  

  • Målretta miljøarbeidarteneste
  • Brukarstyrt personleg assistanse
  • Avlastningstiltak for barn og unge
  • Brønnabakka bu og avlastingsteneste
  • Støttekontakt
  • Omsorgsstønad
  • Individuell plan
  • Parkering for funksjonshemma

 

Tilrettelagt transport. TT

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett