A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Helse- og omsorgseksjonen.

Helse- og omsorgsseksjonen har ansvar for å tilby helse- og omsorgstenester til alle innbyggjarar som har behov for det.

Tilbodet omfattar følgjande tenester:

Sjukeheim - korttid, rehabilitering, avlastning, langtid, demente Heimesjukepleie - assistanse til personleg hygiene, behandling og førebygging Praktisk bistand - assistanse til daglegdagse oppgåver, brukarstyrt personleg assistanse Fotterapi Omsorgsbustader og trygdebustader

Tilbod om tenester frå oss føreset ein søknad - helst skriftleg. Deretter vil ein av våre tilsette ta kontakt for ein kartleggingssamtale og vurdere om søkar oppfyller kriteria for å få tilbod om tenester frå oss. Deretter blir det laga vedtak som svar på søknaden. Vedtaket kan påklagast.

Helse og omsorg finn du på Forsandheimen

org kart plo

 

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett