A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Somatisk sjukeheim og heimetenester

Gruppe 1 i Helse- og omsorgsseksjonen har ansvar for somatisk sjukeheim, alle heimetenester og tildeling av omsorgsbustader.

Nestleiar er Therese Matre som er å treffe på

Telefon 51 70 03 25 eller e-post: tma@forsand.kommune.no

Telefaks: 51 70 00 10


Seksjonen ønskjer å legge til rette for at brukarar skal kunne bu heime så lenge dei ønskjer. Det er viktig at brukarane får assistanse og stimulans til å vere aktive i dei daglege gjeremåla.

Sjukeheimen tilbyr:

  • Korttidsplass
  • Rehabiliteringsplass
  • Avlastningsplass
  • Langtidsplass

Heimetenestene tilbyr:

  • Heimesjukepleie
  • Praktisk assistanse i heimane som reinhald
  • Klesvask
  • Handling
  • Tryggleiksalarm

Søknadsprosedyre: Felles søknadsskjema for alle Helse- og omsorgstestene - ta kontakt med Helse og omsorg på telefon 51 70 03 25 om du treng papirskjema.

Elektronisk søknadsskjema finn du her: Pleie og omsorgstenester 

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett