A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Framsida

Elektroniske bønder i Forsand

Börje Svensson, leiar landbruk og miljø, melder at heile 94 % av bøndene i Forsand leverte elektronisk søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid.
Börje Svensson
Börje Svensson

-For heile landet under eitt var det i år meir enn 80% elektroniske søknader, noko som sjølvsagt heng saman med at det i år ikkje blei sendt ut søknadsskjema på papir.

Det førte igjen til at kommunane måtte gjere eit stykke arbeid med å informere, motivere og veillede søkjarane om korleis dei kunne levere elektronisk.

I Forsand leverte 58 av 62 søkjarar elektronisk søknad.

Les meir her: Elektronisk søknad om tilskot, SLF

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett