A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Framsida

Har du lyst til å prøve å skyte?

Prøveskyting med rifle og hagle for born og unge

Stian S. Bjørheim, leiar i Forsand Jeger og fiskerforening inviterar saman med Espedal skyttarlag born og ungdom til open dag på skytebanen laurdag 21. juni: -Det blir mogleg å prøveskyte både med rifle og hagle:

-Laurdag 21. juni kan dei som går på mellomsteget og ungdomssteget prøveskyte med rifle (salong og jaktrifle) og hagle i Kvelven i Øvre Rossavik. Skytinga føregår med våpenkyndige vaksne skyteleiarar, og med hovudvekt på sikkerheit på standplass og opplæring i korrekt våpenhandtering og skyteteknikk.

Du må ha med deg underskrift frå føresette om du vil være med på dette. Du finn skjema i lenka under.

For dei som ikkje har eiga transport til Kvelven går det bil frå skulen kl. 11:00.

Les meir her: Skyting for born og unge i Kvelven

Underskrift frå føresette: Fullmakt

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett