www.pilt-ola.no

Årsmelding og rekneskap 2012

Publisert: 24. mai 2013 , oppdatert : 24. mai 2013

Årsmelding og rekneskap for kommunen er no lagt ut:

Du kan lese rapportane her:

Årsmelding 2012

Rekneskap 2012


Tidlegare årsmeldingar og rekneskap finn du under menypunktet Politikk i toppmenyen og Årsmeldingar og rekneskap nedst i venstremenyen du då får opp.