A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Framsida

Oppsummering – klorgasslekkasje på Forsand kulturhus

Røykdykkarar i brannvesenet har målt gasskonsentrasjonen etter spyling av avlaupssystemet og vurderer verdiane som låge.  Det vil bli tatt nye målingar av klorgasskonsentrasjonen i morgon formiddag, (laurdag 28.09.) og dersom desse målingane er akseptable kan kulturhuset igjen bli opna for publikum.  Området rundt skulen og kulturhuset vil framleis vere avsperra fram til i morgon.

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett