www.pilt-ola.no

28.09.2013 - oppdatering klorgasslekkasje

Det er ikkje lenger klorgass på kulturhuset viser nye målingar laurdag formiddag.

Publisert: 28. september 2013 , oppdatert : 28. september 2013

Vann og avlaupsansvarleg Øyvind Storm ved teknisk seksjon har saman med driftsansvarleg for kulturhuset, Steinar Veland, tatt nye klorgassmålingar i dag laurdag formiddag.  Resultatet viser at det ikkje lenger er klorgass i bygningen.  Kulturhuset og området rundt skulen er no opent for publikum.

 

Tips ein ven Skriv ut