www.pilt-ola.no

Nasjonalt tilskot for inkludering av barn i familiar med lav inntekt - utlysing for 2020

Publisert: 6. november 2019 , oppdatert : 6. november 2019

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvaltar Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamiliar. Ordninga skal betre til at fleire barn og unge får delta på ulike arena uavhengig av foreldra sin økonomiske og /eller sosiale situasjon. 

Her kan offentlege instansar,  private aktørar og frivillige organisasjonar søkja om midlar, utlysingsinfo og søknadsskjema https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

 

Frivillige organisasjonar, private aktørar i Forsand som vil søkja på denne ordninga må innan 12.11.2020 tilbakemelda til Kulturkontoret i Forsand kommune, tlf 952 00 841 eller elm@forsand.kommune.no dersom dei vil søkja tilskot for 2020.