A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Framsida

Viktig melding fra Kartverket!

Forsand og Sandnes blir slått i samen til "Sandnes" frå 1. januar 2020. Alle kommunane får då nye kommunenummer. Forsand får kommunenummer 1108.

Av tekniske årsakar ved overgangen til nytt kommunenummer vil det bli gjort følgjande grep:

  • Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00.
  • Grunnboken stenger fredag 27. desember kl. 20.00.
  • For å vera sikker på å få registrert endringar på ein eigedom, vil kommunen i størst mulig grad måtte ferdigbehandle alle saker som skal sendes for tinglysing innan 29. november.

Kommunen ber alle som planlegger eigedomsoverdraging i løpet av 2019 om å merkje seg dette.

Meir informasjon finn du i dette brevet frå Statens kartverk (PDF, 180 kB)

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett